24 พฤศจิกายน 2020 
 
AUTOMATION PRODUCTS
Inverter - Motor
Programmable TouchScreens
Sensors - Photoelectric
เครื่องมือวัดและทดสอบ
Digital Power Metre
 
INSTRUMENTS PRODUCTS
DigitalCounter-TimerSwitch
เครื่องวัด-ควบคุมระดับ
เครื่องวัด-ควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องแปลงสัญญาณไฟ
เครื่องวัด-ชั่งน้ำหนัก
Thermocouple & RTD
 
ELECTRICAL DEVICES PRODUCTS
Capacitor - Power Factor
Industrial Control
Breakers - Contactors
 
LIGHTING PRODUCTS
สัญญานไฟอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าแสงสว่าง
ปลั๊กและสวิตซ์
รางเหล็ก ตู้ไซด์
 
CABLEWIRE ELECTRIC PRODUCTS
CABLE & CONTROL
FLXIBLE CONDUIT & ACCESSORIES
CRIMPING TOOL & ACCESSORIES
 
SAFETY LOCKOUT/TAGOUT
Reece Safety
BEST SAFE
 
New Contact
Mobile: 081-351-2968 , 092-2689957
Fax. 02-8099578
Id line first4010
facebook.com/activesolutionelectric.com
 
 
ค้นหา :   
 
 
ชื่อสินค้า : Main Switch/Switch Disconnectors
หมวดหมู่สินค้าหลัก : ELECTRICAL DEVICES PRODUCTS
หมวดหมู่สินค้าย่อย : Industrial Control
 


Main Switches / Switch Disconnectors

Main Switches 1 Pole   

Main Switches 2 Pole      

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

22

30

20

32

63

100

T0-1-8200/EA/SVB

T3-1-8200/EA/SVB

T5B-1-8200/EA/SVB

T5-1-8200/EA/SVB

6.5

13

22

30

20

32

63

100

T0-1-102/EA/SVB

T3-1-102/EA/SVB

T5B-1-102/EA/SVB

T5-1-102/EA/SVB

Main Switches 3 Pole     

Main Switches 3 Pole       

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

15

37

50

20

25

32

63

100

T0-2-1/EA/SVB

P1-25/EA/SVB

P1-32/EA/SVB

P3-63/EA/SVB

P3-100/EA/SVB

45

55

90

110

-

125

160

250

315

-

P5-125/EA/SVB

P5-160/EA/SVB

P5-250/EA/SVB

P5-315/EA/SVB

-

Main Switches 3 Pole + N

Main Switches 3 Pole + N

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

15

37

50

20

25

32

63

100

T0-2-8900/EA/SVB

P1-25/EA/SVB/N

P1-32/EA/SVB/N

P3-63/EA/SVB/N

P3-100/EA/SVB/N

45

55

90

110

-

125

160

250

315

-

P5-125/EA/SVB/N

P5-160/EA/SVB/N

P5-250/EA/SVB/N

P5-315/EA/SVB/N

-

 

 

Main Switches 1 Pole 

Main Switches 2 Pole    

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

22

30

20

32

63

100

T0-1-8200/I1/SVB

T3-1-8200/I2/SVB

T5B-1-8200/I4/SVB

T5-1-8200/I5/SVB

6.5

13

22

30

20

32

63

100

T0-1-102/I1/SVB

T3-1-102/I2/SVB

T5B-1-102/I4/SVB

T5-1-102/I5/SVB

Main Switches 3 Pole

Main Switches 3 Pole + N

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

15

37

50

20

25

32

63

100

T0-2-1/I1/SVB

P1-25/I2/SVB

P1-32/I2/SVB

P3-63/I4/SVB

P3-100/I5/SVB

6.5

13

15

37

50

20

25

32

63

100

T0-2-8900/I1/SVB

P1-25/I2/SVB/N

P1-32/I2/SVB/N

P3-63/I4/SVB/N

P3-100/I5/SVB/N


 
ชื่อสินค้า : Control Switchs
หมวดหมู่สินค้าหลัก : ELECTRICAL DEVICES PRODUCTS
หมวดหมู่สินค้าย่อย : Industrial Control
 


Control Switches

Changeover Switches with OFF

 

จำนวนขั้ว

รายละเอียด

รหัสสินค้า

1

2

3

60 Switching

With centre

Off

T0-1-8210/E

T0-1-8210/E

T0-1-8210/E

Changeover Switches with OFF

 

จำนวนขั้ว

รายละเอียด

รหัสสินค้า

1

2

3

60 Switching

60 Switching

90 Switching

T0-1-8220/E

T0-2-8221/E

T0-3-8222/E

Hand-Auto Switch

 

จำนวนขั้ว

รายละเอียด

รหัสสินค้า

1

2

3

45 Switching

With centre

Off

T0-1-15431/E

T0-2-15432/E

T0-3-15433/E

 

Ammeter Switch

 

รายละเอียด

รหัสสินค้า

90 Switching with complete rotation

In both directions

T0-3-8048/E

Voltmeter Switch

 

รายละเอียด

รหัสสินค้า

3 x phase-to phase,3 x phase-to-N,

With Off position

T0-3-8007/E

On-Off Switches

On-Off Switches 1 Pole

 

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

22

20

32

63

T0-1-8200/E

T3-1-8200/E

T5B-1-8200/E

On-Off Switches 2 Pole

 

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

22

20

32

63

T0-1-102/E

T3-1-102/E

T5B-1-102/E

On-Off Switches 3 Pole

 

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

45

55

90

110

125

160

250

315

P5-125/E

P5-160/E

P5-250/E

P5-315/E

On-Off Switches 3 Pole + N

 

พิกัดมอเตอร์ (kw)

พิกัดกระแส (A)

รหัสสินค้า

6.5

13

15

37

50

20

25

32

63

100

T0-2-8900/E

P1-25/E/N

P1-32/E/N

P3-63/E/N

P3-100/E/N


 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / >> >| จำนวน 7 รายการ  
 
   

บริษัท แอคทีฟโซลูชั่น อิเล็กทริค จำกัด เลขที่ 285 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160.
โทร : 02-8095001-3 แฟ๊กซ์ : 0-2809-9578 อีเมล์ : info@activesolutionelectric.com

  Copyright © activesolutionelectric.com Allright reserved.